Jak čelit důsledkům celosvětové ekonomické krize a narůstající nezaměstnanosti v regionu? Podle odborníků je jednou z cest zapojení většího počtu nezaměstnaných do veřejně prospěšných prací, které by lidem nabídly samy obce a města. Ty totiž nejlépe vědí, co je u nich potřeba a k čemu mohou pracovníky využít.

„Chceme apelovat na obce, ale i krajské příspěvkové organizace, aby využívaly v mnohem větší míře evidované nezaměstnané k veřejně prospěšným pracím ať už na údržbě zeleně, úklidu obecních prostranství nebo při jiných činnostech,“ sdělil hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný.
Za dobrý nástroj k řešení rostoucí nezaměstnanosti označil tento systém také ředitel Úřadu práce v Sokolově Milan Niebauer. „Úřad uhradí obcím veškeré náklady spojené se zaměstnáním evidovaného uchazeče. V případě veřejně prospěšných prací se jedná o náklady na zdravotní a sociální pojištění a na mzdu,“ uvedl Niebauer.

Hejtman poukázal i na možnost, že by školy mohly využít uchazeče o práci s potřebným vzděláním k mimoškolní činnosti s dětmi a mládeží nebo ke spolupráci při individuální péči o problémové děti.

Práci pro nezaměstnané pravidelně nabízí například Krajková. „Tito lidé hrabou posečenou trávu nebo sbírají papíry. Odbornější práci, která vyžaduje manipulaci s technikou, už ale obstarává náš stálý zaměstnanec,“ řekl starosta Krajkové Bohumír Zajíček.

Z pohledu kraje by mělo aktivní politiku zaměstnanosti významně podporovat rovněž Ministerstvo práce a sociálních věcí. To připravuje v současnosti program pro firmy, které nemohou v důsledku ekonomické krize zajistit dostatek práce pro své zaměstnance na celý pracovní týden.
„Podstata programu spočívá v tom, že by lidé čtyři dny v týdnu pracovali za obvyklou mzdu, pátý den by absolvovali odborné školení a za účast na něm by dostali zaplaceno jako za běžný pracovní den,“ vysvětlila systém mluvčí Krajského úřadu Karlovarského kraje Jana Pavlíková.

V Karlovarském kraji v posledním měsíci opět přibylo lidí bez práce a v únoru míra nezaměstnanosti stoupla na 9,4 procenta. Úřady práce v kraji evidovaly koncem února přes 16 tisíc uchazečů o práci.