Meziměsíční pokles nezaměstnaných byl tento měsíc zaznamenán ve dvou okresech, a to v okrese Sokolov o - 1,0 %) a Karlovy Vary o - 0,6 %, v okrese Cheb naopak vzrostl o 1,3 %. V rámci aktivní politiky zaměstnanosti bylo od počátku roku 2024 prostřednictvím příspěvků podpořeno 466 osob, z toho bylo zařazeno 333 osob do rekvalifikačních kurzů a 21 osob do vzdělávacích kurzů.

„Podíl nezaměstnaných osob v rámci Karlovarského kraje se meziměsíčně nezměnil a k 31. 03. 2024 zůstal na hodnotě 4,6 %, což je ale stále poměrně výrazně nad celorepublikovým průměrem. Nicméně již v příštím měsíci lze očekávat pokles počtu nezaměstnaných osob, a to zejména v souvislosti se zahájením sezónních prací. Jsme rádi, když můžeme sledovat případy klientů, jimž v hledání či udržení si zaměstnání pomáhá další vzdělávání či změna kvalifikace. K lepšímu uplatnění na trhu práce v této době jednoznačně přispívá také dobrá znalost práce s informačními technologiemi. V působnosti naší krajské pobočky od začátku roku vstoupilo do rekvalifikačních nebo vzdělávacích kurzů s tímto zaměřením celkem 128 osob. Věřím, že ke zvýšení zájmu o tento typ kurzů přispívá i možnost najít veškeré informace na jednom místě, konkrétně na našich internetových stránkách www.jsemvkurzu.cz. Zde je možné podat si i žádost o příslušný kurz, a to bez nutnosti osobní návštěvy na úřadu práce,“ říká Pavel Kučera, ředitel Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Karlových Varech.