V Karlovarském kraji k 30. dubnu úřady práce evidovaly celkem 9 257 uchazečů o zaměstnání, počet se meziměsíčně snížil o 174. Více než polovinu z celkového počtu tvořily ženy. Absolventů a mladistvých bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 432 a také 950 osob se zdravotním postižením. Mezi uchazeči o zaměstnání převládali na konci dubna 2024 lidé ve věku 55 až 59 let, kteří se na celkovém počtu podíleli 12,6 %. Nejvíce uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti vykazoval okres Karlovy Vary, 850, což je 38,9 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti. Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti ve sledovaném období v kraji činila 10 952 korun.

„Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 42,7 let, nezaměstnaní tak byli o 0,4 roku mladší než před rokem. Z hlediska délky nezaměstnanosti došlo k výraznému meziročnímu nárůstu v kategorii uchazečů o zaměstnání od 12 do 24 měsíců o 591 osob, to je. o 60,8 %, a od 9 do 12 měsíců o 232 osob, to je o 49,8 %. Úbytek počtu nezaměstnaných ve srovnání s minulým rokem byl zaznamenán pouze u nezaměstnaných, kteří byli v evidenci úřadu práce mezi 6 a 9 měsíci o 172 osob, to je o 13,3 %," uvedla Jana Špačková z Krajské správy ČSÚ v Karlových Varech.

Cvičení složek IZS Medard 2024.
Několik hodin pátrali na Medardu po pohřešovaných osobách. Naštěstí pouze cvičně

Z okresů Karlovarského kraje vykazoval ve sledovaném období největší nezaměstnanost okres Sokolov. Podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese činil 5,51 %. V celorepublikovém srovnání tak tento okres obsadil celkové 69. místo pomyslného žebříčku okresů ČR, vyšší nezaměstnanost vykazovaly pouze okresy Karviná, Most, Chomutov, Bruntál, Louny, Ústí nad Labem, Děčín a Ostrava.

K 30. dubnu nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 5 371 volných pracovních míst, z toho 716 pro absolventy a mladistvé a 149 pro osoby se zdravotním postižením. Nabídka volných pracovních míst doznala mírný meziměsíční nárůst o 29 míst. Z okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,68 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilanci můžeme tradičně pozorovat v okrese Sokolov, na konci sledovaného měsíce zde připadali na 1 volné pracovní místo dokonce více než 3 uchazeči.

Graffiti horníka poškodil vandal. Radnice nabízí odměnu za dopadení pachatele.
Graffiti horníka poškodil vandal. Radnice nabízí odměnu za dopadení pachatele

V Karlovarském kraji ke konci měsíce dubna mezi nezaměstnanými mírně převažovaly ženy, které se na celkovém počtu osob bez zaměstnání podílely 53,4 %. Meziročně tak došlo k poklesu tohoto podílu o 2,1 procentního bodu. Nejvyšší podíl žen mezi nezaměstnanými osobami se v rámci našeho kraje nacházel v okrese Cheb, 55,7 %, naopak nejméně žen bylo mezi nezaměstnanými okresu Karlovy Vary 52,6 %.