Počet uchazečů se tak meziměsíčně zvýšil o 345, tedy o 4,0 %. Více než polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy. Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 508 a mezi uchazeči bylo také 931 osob se zdravotním postižením. Více než třetinu uchazečů o zaměstnání tvořily osoby ve věku 45 až 59.

"Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 42,6 let, nezaměstnaní tak byli o 0,4 roku mladší než před rokem. Ke stejnému datu bylo evidováno na úřadech práce našeho kraje 2901 uchazečů o zaměstnání, kteří byli v evidenci maximálně tři měsíce, to představuje 32,6 % všech uchazečů o zaměstnání. Meziročně došlo k poklesu počtu těchto krátkodobě nezaměstnaných o 2,9 % a zároveň jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných doznal pokles o 2,9 procentního bodu," uvedla Jana Špačková.

Z místa zásahu, důl Jeroným.
V dole Jeroným odčerpali vodu, pohřešovaného muže našli mrtvého

Z okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na jedno volné pracovní místo připadá 0,62 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilance je už tradičně v okrese Sokolov, na jedno volné pracovní místo byli více než 3 uchazeči.