Je reálné zřízení další protialkoholní stanice, takzvané záchytky, v našem regionu? Doposud má Karlovarský kraj pouze jednu, a to v Sokolově u rychlé záchranné služby. Podle informací, které má sokolovský starosta Jan Picka, se dají opakované návštěvy záchytky brát jako závislost, která se má léčit. Jako příklad uvedl psychiatrické oddělení v ostrovské nemocnici. Tam by tedy mohla vzniknout další záchytka.

Pokud by byl totiž nenapravitelný opilec hospitalizován, jeho léčbu by mohla zaplatit pojišťovna. Pokud tráví opakovaně noci na záchytce a neplatí, je problém to následně vymáhat. Většinou jde totiž o bezdomovce.

„Protialkoholní záchytná stanice Sokolov pojme 5 klientů. Pohledávky za rok 2014 jsou okolo 2,3 milionu, jejich vymahatelnost je zhruba 20 procent," sdělila mluvčí krajské záchranky Petra Bakurová.

„Několik klientů se chodí na záchytku vyspat, a to opakovaně. Blokují tím zdravotní personál i městskou policii. Pokud je lékař záchranky na výjezdu, musejí naši strážníci čekat a chybějí v ulicích," řekl starosta Sokolova Jan Picka. Jak však upozornil, vše je pouze ve stadiu takzvaného oťukávání. „Netlačíme na pilu, otázka je dost citlivá," dodal. Kdyby si klient byl ochoten přiznat, že je závislý a je třeba se léčit, nebyl by vypuštěn zpět na ulici, ale zůstal na psychiatrii. Problém je v tom, že musí sám chtít. Lékaři mu hospitalizaci nemohou nařídit, to je v pravomoci soudů.

Místostarosta Karel Jakobec také přednesl svůj nápad. Je nutné ho brát s nadhledem, ale mnozí se s ním možná ztotožní. „Já jsem vždy tvrdil, že je ideální mít záchytky dvě na opačných koncích kraje. Jednu v Hranicích u Aše a druhou někde mezi Žluticemi a Chyší. Opilci z Ašska by se vozili na Žluticko a naopak. Než by po propuštění došli domů, tak vystřízliví," řekl s nadsázkou Jakobec. Zřizovatelem záchytky je Karlovarský kraj. Nemocnici v Sokolově a Ostrově spravuje v pronájmu skupina Nemos Group.