"Město pomůže místní nemocnici s vytvořením nové urogynekologické ambulance. Zastupitelé schválili poskytnutí finančního příspěvku ve výši milionu korun na nákup speciálního přístrojového vybavení pro zmíněnou ambulanci v Nemocnici Sokolov, člena skupiny Penta Hospitals," řekla starostka Sokolova Renata Oulehlová. Ambulance bude součástí gynekologicko – porodnického oddělení.

Za poskytnuté peníze se nakoupí urogyn křeslo, urodynamického přístroje, flowmetr a instrumentária pro cystoskopii.

Inkontinencí, tedy nechtěným únikem moči, trpí celosvětově 25 až 50 procent žen. Typů inkontinence je několik, ne všechny se léčí operací, ale většině žen se dá pomoci. S přibývajícím věkem se její výskyt zvyšuje. Sokolovská nemocnice chce dále rozšiřovat a zlepšovat kvalitu péče a do tohoto záměru patří i vznik nové ambulance. Urogynekologie se zabývá diagnostikou a léčbou poruch držení moče a procesu močení, problematikou zánětů močové trubice a močového měchýře a v neposlední řadě rekonstrukční operační léčbou defektů statiky pánevního dna, která je velmi častá po porodu.

"Odborná ambulance tohoto typu v regionu zcela chybí a v posledních letech u svých pacientů pozorujeme, že poptávka je obrovská. Máme vyškolený personál, ale vybavení je velmi drahé, proto je těchto ambulancí velmi málo. Pořizovaný soubor zdravotnické techniky zvýší komfort hospitalizovaných i ambulantních pacientek. V mnoha případech také napomůže i k urychlení rekonvalescence pacientek po porodu. Spokojenost a nadstandardní péče o občany Sokolova je naší prioritou," zdůvodnilo vedení nemocnice žádost o příspěvek.

"Vím, že s podobnými problémy chodí ženy ke svému gynekologovi. Pokud bude specializované pracoviště, bude to pro pacienty jenom lépe," říká sedmdesátiletá Ludmila z Kraslic.