Hned na třech místech silnice spojující Karlovy Vary s hlavním městem se nyní pracuje na výstavbě dálnice D6. Sice jde o úseky, které na sebe nenavazují, i tak ale usnadní život všem motoristům, kteří tudy jezdí. Konkrétně jde o Nové Strašecí – Řevničov, obchvat Řevničova a obchvat Lubence.

„Úsek mezi Novým Strašecím a Řevničovem bude dlouhý 5,6 km, obchvat Řevničova 4,2 km a obchvat Lubence v rámci D6 pak 4,9 km,“ informoval Jan Studecký, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Podle něj budou úseky zprovozněny dle plánovaného harmonogramu. „Část mezi Novým Strašecím a Řevničovem a obchvat Řevničova budou zprovozněny v prosinci letošního roku, obchvat Lubence pak bude následovat v polovině příštího roku,“ doplnil mluvčí Studecký.

Už nyní se ovšem pracuje na přípravě všech zbývajících osmi úseků dálnice D6. „Ještě do konce roku bude vypsáno výběrové řízení na stavbu D6 Krupá, kde se jedná o přeložku komunikace. V příštím roce budou vypsána výběrová řízení na přeložku u Hořesedel a obchvat Hořoviček,“ pokračoval Studecký.

Náklady na tři právě realizované úseky jsou dohromady téměř tři miliardy korun, nejdražší je obchvat Řevničova za 1,074 miliardy korun.

Na dálnici D6 došlo během poslední doby k zásadním změnám. Ministerstvo dopravy totiž například v roce 2013 rozhodlo, že maximální rychlost na této komunikaci má být 110 kilometrů v hodině, což ale bylo nakonec změněno na standardních 130 kilometrů. Ministerstvo také upustilo od záměru zúžit komunikaci z 25,5 na 21,5 metru.

Jak připouští mluvčí Studecký, ani realizace dálnice D6 není kvůli legislativě a majetkovým poměrům vždy jednoduchá. „Příprava dálničních staveb je složitá záležitost, a je tedy samozřejmě vždy nutné počítat se standardními riziky investorské přípravy, jako jsou výkupy pozemků nebo odvolání účastníků v rámci správních řízení,“ uvedl mluvčí ŘSD, ale konkrétní komplikace na D6 nespecifikoval.

Na dálnici D6 je nyní v provozu 90 kilometrů,v realizaci 15 a v přípravě pak 65 kilometrů.