Publikace vychází v českém a německém jazyce a kromě bohatého obrazového materiálu nabízí přehled všech starostů a představených obce od roku 1841 až do současnosti. Kniha, jejímiž autory jsou Miloš Bělohlávek a Ivana Sarkányová, půjde do prodeje v rámci městských oslav 20. září. Bude ji možné sehnat v infocentru.