Po dořešení dotazů k projektové dokumentaci se tak mohou hlásit zhotovitelé této unikátní visuté lávky přes řeku Ohři. Jedno je jistě. Pro stavaře bude výzvou.

Lávka bude bude novou spojnicí mezi Starým náměstím a parkem v Jižním lomu. Půjde o jedinou bezpečnou cestu do této lokality.

Podobných typů lávek v republice moc není. Investor, jímž je Ministerstvo financí, si proto vyžádal některé úpravy v zadávací dokumentaci a předložil je městu Sokolov. Rada města je schválila.

Stávající lávka

„Ministerstvo změnilo kvalifikační požadavky, protože jde o specifickou stavbu, není to klasický most. Jde například o prodloužení lhůty na deset let u referenčních zakázek tak, aby někdo dokázal, že s takovým typem staveb má zkušenosti. Poté došlo k drobným úpravám v termínech a k úpravám naší vzájemné spolupráce,“ říká vedoucí odboru rozvoje Hana Špičková.

Město Sokolov se rozhodlo připojit k zakázce Ministerstva financí na vybudování nové Krejcarové lávky. Celkové náklady jsou 48 milionů a Sokolov zaplatí 1,8 milionu korun.