Současná situace na trhu s materiálem způsobila to, že cena kovu vystřelila do závratných výšin. Způsobuje to problémy nejen firmám, ale i obcím. "Vyletěla o 100 procent nahoru. Lávka je plánovaná celá ocelová kvůli místu, kde se nachází. Je to v údolí řeky Ohře. Původní lávce, kde byly dřevěné komponenty, to nesvědčilo. Každým rokem jsme museli investovat do oprav," říká starosta Starého Sedla Miroslav Toncar.

Očkovat se chtějí lidé bez registrace i v sokolovském klášteře.
Očkovat se chtějí lidé bez registrace i v sokolovském klášteře

Stavba je rozdělená na dvě části. Jedna obsahuje stavbu lávky, druhá je přeložka vodovodu, kterou si dělají vodohospodáři.

Cena za novou lávku je stanovena na 12,5 milionu korun. S téměř pětimilionovou dotací pomohl stát, dalších 1,5 milionu korun slíbil kraj. Na stavbu lávky přispívají i obce Mikroregionu Sokolov východ. "Chtěli bychom za mikroregion nastřádat půl milionu korun. Zaznamenali jsme i problém se zdražováním materiálu a rada města schválila navýšení příspěvku Sokolova do mikroregionu na tuto akci. Lávka je důležitou spojnicí. Schválit navýšení však musejí ještě zastupitelé," řekl sokolovský místostarosta Jan Picka.

Písněmi si na sokolovském náměstí připomněli Sametovou revoluci.
Písněmi si na sokolovském náměstí připomněli Sametovou revoluci

Podle hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka je lávka důležitá zejména pro cyklisty, kteří páteřní cyklostezku podél Ohře využívají. "Spojuje páteřní cyklotrasu se Starým Sedlem, zhruba na půli cesty ze Sokolova a do Lokte. Je v havarijním stavu. Obec požádala úspěšně o dotaci, ale protože vysoutěžená cena je vyšší než dotace, požádala kraj o součinnost a spolupráci. My jsme uvolnili 1,5 milionu korun tak, aby rekonstrukce mohla proběhnout příští rok a lávka mohla znovu sloužit cyklistům i pěším," uvedl Kulhánek.

Ocelová lávka s dolní mostovkou je dlouhá zhruba 50 metrů a využívá pilíř v ose řeky. Lávka je již ve špatném stavu. Nové přemostění by mělo být ocelové a o něco širší, aby se tam mohli míjet cyklisté i chodci. Hotová by měla být v červenci příštího roku. Celkové náklady mají být 12,4 milionu korun. Evropská dotace z Integrovaného regionálního operačního programu pokryje zhruba 20 procent nákladů. Obec dostala i výše zmíněný příspěvek z mikroregionu Sokolov - východ a dotaci od kraje.