V dalším školním roce se zřejmě uleví několika rodičům z Krásna. Kapacita místní školky se totiž z původních 28 dětí zvedla na 48. Z jednotřídky se tak stala dvoutřídka. V původní budově školky nebylo možné mít více tříd, některé děti tak v minulosti nemohly být do školky přijaté. Pouze výjimečně se mohla třída naplnit 28 žáky. Při letošním zápisu se zaregistrovalo přes 40 dětí, novou kapacitu tak rodiče určitě využijí.

„Naše mateřská škola nyní může přijmout více žáků, a tím pádem vznikne takzvaná ´dvoutřídka´, doposud jsme měli pouze jednu třídu. Budeme mít nejen více dětí, ale i více možností pro ně. Vzhledem k umístění školky mají děti s pedagogy více prostoru na procházky i hry. Nyní jsme konzultovali s vedením školky bezpečnost nové zahrady. Kontrolovali jsme, zda někde není potřeba ještě něco poupravit, aby bylo vše v pořádku v rámci předpisů," informoval starosta Miroslav Kirejev.

Nová budova školky je prý pro žáky i učitele velkým přínosem, přestože začátky nebyly snadné. Sokolovský soud dokonce projednával, zda výběrové řízení na zhotovitele proběhlo v pořádku. „Zvolili jsme společnost, která sice nebyla ve výběrovém řízení na prvním místě, ale nakonec se ukázalo, že ze strany obce se nejednalo o žádné porušení pravidel. Cenu se nám dokonce podařilo snížit na zhruba 11 a půl milionu korun z původních 15 milionů," říká na závěr starosta. (kčr)