Turbína, která váží přes 200 tun a na výšku měří přes 4 metry, zvýšila účinnost a výkon elektrárny. Instalace trvala deset týdnů.

Sokolovská uhelná tak pokračuje ve významných investicích do modernizace svých technologických zařízení. Firma je nejmenší hnědouhelnou společností a zároveň jedním z největších nezávislých výrobců elektrické energie v České republice.

Tento týden firma oznámila úspěšné dokončení výměny plynové turbíny v paroplynové elektrárně Vřesová (PPC) s využitím inovované technologie. Jedná se o první projekt svého druhu v Evropě, který tam realizovala společnost GE (NYSE:GE).

Plány modernizace v Sokolovské uhelné vycházejí z tradice těžby a zpracování hnědého uhlí na Sokolovsku. Hlavními produkty společnosti jsou elektřina, teplo, energetické uhlí a karbochemické produkty.

Ročně vytěží okolo sedmi milionů tun hnědého uhlí, z čehož zhruba polovinu využívá v procesu zplyňování k výrobě energoplynu. Ten je určen pro spalování v PPC k výrobě elektrické energie jak pro vlastní těžební a průmyslové procesy, tak i pro další odběratele v Evropě.

„Dvě ze stávajících plynových turbín GE 9E se blížily konci životnosti, a posuzovali jsme proto řadu různých variant,“ říká Pavel Homola, člen představenstva Sokolovské uhelné pověřený řízením zpracovatelského úseku.

„Po posouzení provozních a investičních nákladů jsme dospěli k závěru, že výměna plynových turbín za nový typ GE 9EMax je ta nejlepší možnost, jak zvýšit účinnost, výkon a flexibilitu naší paroplynové elektrárny a zároveň snížit náklady na provoz a údržbu po celou dobu její životnosti. Díky tomu budeme schopni lépe konkurovat v segmentech výroby a distribuce elektrické energie v Evropě,“ dodal Pavel Homola.

Jak uvedl dodavatel nové technologie, turbína 9EMax byla vyvinuta na základě rozsáhlých zkušeností s provozem více než 700 plynových turbín 9E na celém světě a poznatků z dat za více než 30 milionů provozních hodin.

Poskytuje výrazně vyšší výkon, a tedy vyšší výnosy, a vykazuje větší účinnost, která představuje úspory paliva v řádu milionů dolarů. Výrobcům elektrické energie také snižuje provozní náklady díky prodlouženým intervalům plánované údržby.

V rámci projektu modernizace společnost GE rovněž provedla celkovou opravu rotoru a převinutí statoru u dvou ze svých generátorů s cílem prodloužit životnost zařízení a zvýšit výkon a spolehlivost celé plynové elektrárny.

Modernizovaná jednotka byla navíc vybavena online monitorovacím systémem a připojena k monitorovacímu a diagnostickému centru GE Atlanta, které zajišťuje nepřetržitou podporu pro prediktivní údržbu.

Ilustrační fotografie.
Schodkový rozpočet dorovnají úspory města