Chce tak mít poté volné ruce v přidělování bytů. Ty měly původně sloužit jen určité věkové skupině seniorů. Takové byly podmínky dotace. Nyní budou byty moci využít i mladí lidé.

„Objekt chráněných dílen v Sokolově Zdraposo není využitý ze sta procent. Proto jsme se rozhodli, že jednu polovinu využijeme na bydlení. Nechali jsme udělat projekt, kde bude 22 bytů 1+1 nebo 2kk. Město Sokolov se rozhodlo, že si to bude financovat z vlastních zdrojů, a to z toho důvodu, aby mělo volné ruce v přidělování bytů, nebylo to vázáno na dotaci a mohl se tak uspokojit co největší okruh Sokolováků,“ řekla místostarostka Sokolova Renata Oulehlová.

Sokolov narazil u Ministerstva pro místní rozvoj při první žádosti o dotaci na vybudování bytů pro seniory. Tam spolu s nimi měly být i prostory pro komerční účely, které měly seniorům zjednodušit život. Šlo například o masáže či malou pekárnu. A právě zde město neuspělo.

„Byty by se totiž musely stavebně oddělit od těchto komerčních aktivit. Tím pádem by se však odstřihlo druhé křídlo budovy od výtahu, což je naprosto nevyhovující. Sídlí zde totiž dílny pro zdravotně postižené,“ sdělila Oulehlová.

Poté chtěli žádat dotaci v jiném programu s názvem Kodus. Jde o zkratku nového dotačního titulu Komunitní dům seniorů. V této výzvě je cílová skupina starší a byty do maximální velikosti 50 metrů čtverečních. U postižených lidí jsou zde výjimky. Až do třetice město rozhodlo, že bude stavět za své bez podmínek dotace.

K akci se dokončuje projektová dokumentace. Opravovat by se mělo během zimy a v příštím roce by mohlo město byty přidělovat. Celková projektová cena se pohybuje okolo 20 milionů korun. Za to by mělo vzniknout celkem 22 malometrážních bytů do velikosti 45 metrů čtverečních.