Pobíhání kolem bazénů, hluk, koupání se v nevhodném oblečení i znečišťování vody potravinami. Právě takové chování některých návštěvníků řešilo v uplynulých dnech městské koupaliště v Sokolově.
Nevhodné chování vadilo i ostatním návštěvníkům, ti se obraceli na vedení areálu. To začalo ihned jednat, městské koupaliště bude více hlídané. Přímo v okolí bazénů nyní mohou návštěvníci potkat pracovníka městské policie.
Jedná se o asistenta prevence kriminality nebo správce majetku města, ti nyní dohlédnou na bezpečí a klid kolem bazénů.

„Na základě opakovaných stížností občanů města na nevhodné chování některých občanů na městském koupališti v areálu koupaliště budou vypomáhat plavčíkům asistenti prevence kriminality a správci majetku města. V areálu koupaliště se budou pohybovat každý den v době od 14 do 20 hodin. Jejich úkolem bude zejména dohled nad majetkem města a dohled nad veřejným pořádkem. V případě porušení provozního řádu nebo neuposlechnutí výzvy plavčíků se pokusí situaci vyřešit sami, nebo na místo ihned přivolají hlídku městské policie," vysvětlil velitel městské policie Petr Kubis.

Nevhodné chování vadilo většině přítomných lidí, dnes je ale podle návštěvníků situace lepší. „Děti lítají kolem bazénů, všude je hluk, ale už neskáčou, kde mohou. Problém je, že na městské koupaliště chodí hodně lidí a takovou situaci lze jen těžko uhlídat, zkrátka to je v odpovědnosti každého z nás. Dnes ale mohu říct, že oproti minulým dnům je tady klidněji, protože kolem bazénů chodí hlídka i správci areálu," svěřila se návštěvnice Jana Sýkorová.

Správce areálu potvrdil, že osobně dohlíží na to, aby se na koupališti nedělo nic neobvyklého. „Snažíme se ohlídat pohodlí a bezpečí všech návštěvníků. Pokud jsme s někým řešili nevhodné chování, vždy to bylo za hranicí zákona a problém se podařilo vyřešit. Spolupracujeme s městskou policií a věříme, že se nám podaří ohlídat vodu i okolí bazénu," dodal na závěr Karel Koutecký, správce městského koupaliště. Hlídka obchází areál každou půlhodinu. K. Čurlinová