Bojovat s vysokou nezaměstnaností se snaží město Nové Sedlo. Pouští se totiž do takových projektů, které mají za cíl přímo, ale i nepřímo nacházet práci pro obyvatele. Již od samého počátku vzniku veřejné služby se chopilo příležitosti a stalo se velkým zaměstnavatelem, kdy do pracovního systému zapojovalo 75 občanů. Po zrušení povinné veřejné služby však tento trend upadl. „Bohužel v tuto chvíli už není plně funkční. Zareagovali jsme však velmi operativně a nahradili veřejnou službu díky výborné spolupráci s pracovním úřadem v Karlových Varech veřejně prospěšnými pracemi. V rámci toho zaměstnáváme již 17 občanů a dalších 10 chceme brzy připojit," nastínil plány města starosta Nového Sedla Martin Loukota.

To ale není jediný záměr, jakým hodlá radnice docílit snížení nezaměstnanosti. „Dokončujeme průmyslovou zónu, která bude slavnostně otevřena koncem letošního roku. Současně budeme apelovat na nové příchozí investory, aby s námi spolupracovali při zaměstnávání našich občanů," prohlásil starosta. „V našem městě je obrovská nezaměstnanost, vysoko překračující krajský průměr. Usilovně se proto zabýváme myšlenkou na zřízení sociálního podniku a využívání možnosti v zákonu o zadávání veřejných zakázek směřující k zadávání takzvaných in-house zakázek pro naši organizaci. Tím chceme zlepšit neutěšený stav nezaměstnaných občanů Nového Sedla," konstatoval Loukota.

Město uvažuje, že sociální podnik by navazoval na nízkoprahové zařízení, které také radnice hodlá vybudovat. Odtud by přicházeli mladší klienti, co se na trhu práce teprve rozhlíží a nemají žádnou praxi. „Sociální firma by jim mohla ze začátku hodně pomoci, třeba je nasměrovat na různé rekvalifikace," poznamenala ředitelka Denního centra Žirafa v Novém Sedle Renata Kunešová.

Starosta Martin Loukota otevřeně přiznal, že v dnešní překotné době a rychle se měnící legislativě je těžké se orientovat v problematice státní správy a samosprávy. Aby v tom novosedelští zastupitelé co nejlépe obstáli, zapojila se radnice do projektu Vzdělaný zastupitel. „Vzdělávání a školení formou semináře bylo pro nás velice přínosné. Víte, vždy je totiž stále co zlepšovat. Také jsme nastartovali mnoho projektů a další nás ještě čekají. Na tomto místě si však musím trochu postesknout nad zastaveným programem ROP Nuts II Severozápad, kam v současné době nemůžeme předkládat své připravené záměry," poznamenal starosta.