"Útulnu U Jezera, najdete na zelené turistické trase u Nového rybníka, severně od Krásného údolí, útulnu Skoky, U Tomšova mlýna na modře značené Skokovské poutní stezce, jihozápadně od obce Sovolusky. Do Skoků už je to pak jen necelých pět a do Bochova na autobus 14 kilometrů," říká za Klub českých turistů Ladislav Zoubek.

Zároveň dodává tip na vícedenní túru z Lokte přes Krásno, Bečov, Toužim do Bochova. "Při dodržování zásad pro pohyb v přírodě, je na této trase ještě možnost přespat venku s využitím přístřešku na Krásenském vrchu, a po domluvě i v Bečovské botanické zahradě a u kostela ve Skokách. Krásné léto tuláci a pamatujte na zálesácká pravidla: Vidět a nebýt viděn, slyšet a nebýt slyšen, místo, kde jsem spal jako bych tu nebyl," dodává Zoubek.

Na hřebenech Krušných hor by měla v budoucnu vyrůst síť dalších turistických útulen a veřejných prostranství. Ty budou pokrývat trasu Stezky Českem, která patří mezi nejdelší a nejpopulárnější trasy pěší turistiky u nás. Za vznikem projektu stojí Destinační agentura Krušnohoří a spolek Stezka Českem.

„Smyslem tohoto projektu je zvýšit atraktivitu Krušných hor pro vyznavače pěší turistiky, zajistit větší komfort návštěvníků, ale také přitáhnout ke Krušným horám mediální pozornost a představit je jako turisticky přívětivou lokalitu. Postupně budovaná síť turistických útulen bude mít také edukativní charakter a přispěje tak k většímu povědomí o ochraně přírody Krušných hor,“ uvedl ředitel Destinační agentury Krušnohoří Štěpán Javůrek. Aktivně spolupracovat mají nejenom krušnohorské obce a spolky, ale záměr je konzultován také s Horskou službou Krušné hory, Klubem českých turistů a orgány ochrany přírody.

„Celý projekt bude financován z rozpočtu Destinační agentury Krušnohoří a také z externích zdrojů, především od partnerů ze soukromého sektoru. Jako první se k našemu projektu přihlásila NADACE ČEZ, která poskytla finanční příspěvek ve výši jeden milion korun českých na vybudování prvních dvou krajních útulen krušnohorského hřebene, a to v Kraslicích a v Adolfově u Telnice,“ dodal Javůrek