„Je to další náš takový sen. Kaple v kamenném irském stylu. Sloužit bude především smutečním obřadům. Ale její využití bychom chtěli mnohem širší. Velký sál, který se dá oddělit, nabízí mnoho možností. Na mysli mám různé výstavy či nějakou připomínku historie Březové, která je poměrně mladá," říká starosta města Miroslav Bouda.

„Umím si představit, že nová kaple nebude sloužit pouze k obřadům, ale i k různým společenským akcím, jako jsou třeba svatodušní svátky," říká jeden z březovských občanů. Letošní Dušičky budou na březovském hřbitově v pořadí teprve třetí.

Výstavba areálu hřbitova v Březové trvala několik let. Došlo zde, mimo jiné, k vybudování vnitřních komunikací, chodníčků kolem kolumbárií, odvodnění ploch, vyrovnání terénními schodišti ze žulových stupňů, osvětlení areálu, členění vlastní plochy hřbitova do jednotlivých sektorů, kolumbárií a dále stále dochází k vybavení areálu mobiliářem.