Ta byla jmenována do funkce Správní radou hradu Loket, o. p. s., v lednu. „Volba proběhla na základě výběrového řízení, které se konalo v prosinci 2019. Odborná komise vedla pohovory s 5 kandidáty, následně doporučila správní radě 3 vhodné kandidáty,“ informovala radnice na svých stránkách. „Nové ředitelce přejeme mnoho úspěchů a sil a stávajícímu řediteli hradu Václavu Lojínovi děkujeme za jeho obětavou dlouhodobou práci a úspěchy v obnově této jedinečné kulturní památky,“ dodávají radní města.