Stavbaři tu budují nový chodník a autobusovou zastávku, doprava byla svedena do jednoho jízdního pruhu a provoz tu řídí semafory.

Chodník v ulici Nové Město bude nejen nový, ale rovněž bezbariérový a jedná se o třetí akci, kde byla radnice úspěšná se žádostí o dotaci z Místní akční skupiny (MAS) Sokolovsko. Součástí bude i vybudování nové autobusové zastávky v místě dnes již demontované prodejny hračkářství.

„Chodník v těchto místech je opravdu velmi důležitý a bude plnit svůj účel z hlediska bezpečnosti lidí,“ je přesvědčený starosta města Alexandr Terek. Průjezd mezi domy je tu totiž velmi zúžený a lidé museli vstupovat přímo do silnice.

Důležitá z hlediska bezpečnosti je i nová autobusová zastávka. „Dosud autobus stál v komunikaci těsně za zúžením silnice. Auta ho musela objíždět a vznikala tu často dost složitá dopravní situace, protože jde o hlavní příjezd do města. Nemluvě o tom, že po vystoupení mohly zejména děti bez rozmyšlení vběhnout přímo do vozovky,“ popsal situaci starosta.

Díky novému autobusovému zálivu zůstane jízdní pruh zcela průjezdný a i vystupující budou moci dojít do místa, odkud bezpečně přejdou silnici.

Náklady na vybudování nového chodníku a autobusové zastávky dosáhnou 2,6 milionu korun a z více jak 80 procent je uhradí dotace z MAS Sokolovsko. Výstavba by měla skončit v červnu, do té doby budou provoz na silnici řídit semafory.

Město bylo úspěšné celkem se třemi žádostmi o dotace z MAS. S přispěním dotačních prostředků vybudovalo ještě chodník ke školce a zastávky a chodník v Ležnické ulici.