A svůj majetek si město hodlá chránit. Případné vandaly či zloděje chce Březová odradit instalováním zabezpečovacích prvků.

„Zájem pozůstalých předčil naše očekávání. V kolumbáriích je umístěno na 150 uren. Další lidé si na hřbitov umísťují náhrobky. Je zde patnáct hrobů. Jak všichni vědí, občas se vyskytnou nenechavci, kterým není nic svaté. Za pár korun dají do sběrny cokoliv, třeba i urnu. Instalujeme proto na hřbitově zabezpečovací systém i fotopasti. Jde především o prevenci," říká starosta Březové Miroslav Bouda. Hlídaná by tak měla být správní budova hřbitova i celý areál. „Chceme mít klid na duši, že jsme udělali vše, co jsme měli udělat," konstatuje starosta.

Celá akce trvala zhruba třináct let a Březová dávala do projektu milion až dva ročně ze svého rozpočtu. Nyní jsou zde nová kolumbária, cesty, lavičky, koše, záhony s květinami, keře, břízky, nízké stylové lucerny či rozvody pitné vody. V plánu jsou i skleníky, kde si lidé budou moci koupit květiny či okrasné keře. Starostovým přáním je i kaple pro smuteční obřady. Na stavbu možná Březová vypíše sbírku a sama do ní přispěje. „Hřbitov vnímám jako nepsanou kroniku města. Byl to jeden z největších úkolů, který jsme splnili," doplnil Bouda.
I on sem přemístil urnu s ostatky svého otce z nedaleké Lomnice. Další Březováci měli urny s pozůstalými například v nedalekém Kynšperku či Sokolově.