Nový nadační fond bude v Karlovarském kraji pomáhat těm, kteří to potřebují. Fond nesoucí název Ještěřice založily organizátorky charitativní akce Srdce slabším, která se konala uplynulý víkend.
„Nadační fond Ještěřice bude působit v celém Karlovarském kraji, a to jako podpora humanitárních projektů a aktivit sociálního charakteru. Konkrétně bude nadační fond finančně podporovat postižené a sociálně znevýhodněné fyzické osoby a jejich rodiny, které potřebují speciální zdravotní nebo sociální služby, na něž stát nepřispívá, popřípadě státní příspěvek není dostačující. Podporovat ale budeme i právnické osoby podílející se na pomoci handicapovaným osobám," řekla jedna ze zakladatelek fondu Miluše Merklová.

Srdce slabším
Zakladatelky fondu o víkendu ukázaly, že pomáhat opravdu dokáží. A lidé na jejich aktivity slyší. Charitativní akce ve Stříbrné vynesla přesně 36.492 korun. Setkali se při ní klienti Denního centra Mateřídouška z Chodova a sociálně-terapeutických dílen z Chodova a Sokolova. A to včetně jejich rodinných příslušníků, zaměstnanců nebo přátel. Všechny přitom dohromady pojí Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, okresní výbor Sokolov, jehož předsedou je Jan Zindera ze Stříbrné. Srdce slabším si nenechala ujít ani široká veřejnost. Cíl byl jasný – nashromáždit co nejvíce finančních prostředků na činnost Sdružení pro pomoc mentálně postiženým.

Letošní ročník se nesl v duchu přemožení hraběte Drákuly a dobytí jeho hradu. Nejdříve ale museli stateční dobyvatelé splnit tři soutěžní úkoly, nalézt co nejvíce česneku na svou ochranu před Drákulou, nalézt nádobu na krev a nechat si ji posvětit a nakonec získat od pomocnic hraběte Drákuly, strašidelných krvinek, krev, kterou Drákulu podplatí. Vše dopadlo dobře, Drákula darovanou krev přijal a vpustil soutěžící do svého hradu, kde byla ukryta truhlice s otevřeným pokladem. Poklad byl předán do rukou ředitelky Denního centra Mateřídouška Věry Bráborcové. Samotní dobyvatelé také nezůstali bez odměny.
Srdce slabším se uskutečnilo v penzionu Márty ve Stříbrné za podpory Karlovarského kraje a obce Stříbrná. Do dražby přispěly Petra Doležalová chutným dortem, Drahomíra Jandová svým obrazem a dámským náhrdelníkem a sopranistka Jana Korbelová vlastnoručně podepsaným CD s názvem Snění.

Charitativní prodej
Přítomné kulturně bavili jak klienti Mateřídoušky a sociálně-terapeutických dílen vlastním hudebním a tanečním vystoupením, tak také kapela Černý nebožtík band ze Stříbrné, Country club Karlovy Vary a kapela 3J a hosté z Kraslic. Na místě také probíhal charitativní prodej výrobků samotných klientů sociálně-terapeutických dílen a Mateřídoušky. „Největší podíl z předané finanční částky byl získán na doprovodných darovacích akcích, z nichž jedna probíhala přímo ve Stříbrné a druhá formou několika různých kulturně-společenských akcí pořádaných v Kraslicích a v rámci recesistického Akčního mikrotriatlonu Kamil Trefil, pořádaného občanským sdružením SK Tisová," uvedla další z pořadatelek Andrea Krýzlová. „Hosté charitativní akce Srdce slabším byli pozváni na první tři nadcházející akce pořádané pod hlavičkou nadačního fondu Ještěřice, na halloweenské strašidlení v Kraslicích a vánoční koncerty v kostele na Bublavě a na Stříbrné," doplnila.