„Zázemí pro praktickou výuku je už hodně vyžilé. A ani ta oblast, kde se nachází, není úplně nejlepší. Proto se dlouhodobě uvažovalo o výstavbě nového centra pro praktickou výuku hned pod školou. V kombinaci s tím, že do kraje přišla policejní škola a ta sídlí v prostorách, kde byly původně učebny pro všeobecné předměty živnostenské školy, tak se ten projekt rozšířil a bude z toho celá nová krásná budova,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Jindřich Čermák.

Vůbec poprvé by Karlovarský kraj chtěl využít na realizaci projektu úrokově zvýhodněnou půjčku z Národní rozvojové banky. Další část peněz chce pak získat z dotace a zbytek uhradí ze svých zdrojů. „Financování výstavby nové budovy je předpokládáno s využitím prostředků z třetího pilíře mechanismu pro spravedlivou transformaci. V rámci něho lze podat žádost o grant Evropské komise, ale pouze za podmínky, že bude požádáno o úvěr u Národní rozvojové banky. Bez úvěrového příslibu banky nelze žádat o uvedený grant. O uzavření úvěrové smlouvy s Národní rozvojovou bankou bude v souladu se zákonem o krajích samozřejmě rozhodovat krajské zastupitelstvo,“ doplnil náměstek hejtmana Dalibor Blažek, který má na starosti správu majetku a investice.

Střední škola živnostenská v Sokolově patří mezi školy s největším počtem studentů i vyučovaných oborů v Karlovarském kraji. Uchazečům o vzdělání nabízí jak dvouleté a tříleté obory s výučním listem, tak maturitní obory a nástavbové studium. „Cílem navržené stavby je přesunout obory pekař–cukrář, kadeřník a aranžér z nevyhovujícího objektu v Tovární ulici do nových prostor v Žákovské ulici. Ty budou zároveň využívány i pro část teoretické výuky a výuku ICT,“ upřesnila mluvčí kraje Veronika Svobodová.