Poslední dobou se hodně diskutuje o tom, zdali už skutečně nastává soumrak trampingu. Opravdu pomalu a definitivně zaniká? A jak se k takovému názoru staví duší stále aktivní tramp a spisovatel, 66letý Ladislav Nykl z Chodova? Ačkoli mu jeho zdravotní stav již nedovoluje toulat se lesy a spát pod hvězdnou oblohou, obklopen divokou přírodou, stále má k trampingu co říci.

„Úbytek trampů je vidět, ale to přináší dnešní uspěchaná doba. Na potlachy se už jezdí auty. Kde jsou ty naše vlaky plné kytar a zpěvu?“ ptá se trochu nostalgicky Nykl. „Je pravda, že tramping odjakživa sdružoval lidi všech různých odvětví dobrodružných a historických. Dnes, kdy už je to možné, se mnoho kamarádů odštěpilo, někteří se přidali k různým indiánským kmenům, další dělají manévry podle různých bitev od občanské války v USA po francouzsko–anglické období dobývání Kanady, někteří žijí jako trapeři, jezdci Pony Expressu atd. Všichni ale vycházejí ze základů trampingu i skautingu,“ pokračoval v povídání spisovatel.

A nyní krátké ohlédnutí do nedávné historie. „V roce 1970, kdy se začal znovu narozený skauting opět likvidovat, mnoho skautských vedoucích přešlo k trampingu, protože nás nemohl nikdo zrušit. Trampové neměli nad sebou hlavičku žádné organizace, a tak ji nemohli utnout,“ zavzpomínal Nykl. „Na konci roku 1989 jsme my trampové znovu pomáhali skautům vrátit se zpátky do života při opětovném založení skautingu. Musím říci po pravdě, že se mi nedávno dostalo veřejného poděkování za pomoc při této práci od chodovského skautského střediska Jestřáb,“ doplnil.

Podle Nykla je škoda, že se o trampingu dnes už moc nemluví. „V televizi raději ukazují vrávorající nahluchlé tanečníky u techna, dupající ve špinavé louce plné odpadků. Proč spíše nenatočí nějakou reportáž z potlachů?“ nadhodil a současně obrátil řeč tímto směrem – k blížícímu se celosvětovému potlachu. Ten se bude konat 18. června roku 2011 na Icefield Brook v Britské Columbii – Kanada.

Jeho kamarádi z této země hlásají: „Potlach bude v nadmořské výšce přes tisíc metrů. V červnu tam ještě bude v noci pravděpodobně chladněji, a hlavně – počasí se může kdykoliv bez varování změnit. Přibalte si s sebou vhodné oblečení. V okolí jsou vlci a medvědi grizzly. Nikdy nenechávejte jídlo v jejich dosahu. Pokud půjdete někam na túru, vždycky dejte někomu vědět, kam jdete a kdy se asi vrátíte.“

Nykl je přesvědčený, že tramping nikdy nezanikne. „Je tady už přes devadesát let, stejně tak jako nezmizí opravdové kamarádství a přátelství mezi lidmi. To je, jako kdybyste tvrdili, že budou stále jen války a nikdy nebude mír,“ prohlásil. „Bude nás sice méně, ale jsme vaše svědomí a vaše dobré já. Zatímco vy se budete hnát za penězi, my budeme stát před svou vlajkou se vztyčenou hlavou, sice bez peněz, ale bohatší čistým svědomím,“ uzavřel vyprávění Nykl.