Minimálně polovina jejich členů už má za sebou několikaletou práci v komisích a mnoho zkušeností. Menší část komisí se pak obměňuje, přicházejí noví členové, jimž ti služebně starší předávají své zkušenosti.

Okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu zahájil v Sokolově svou činnost již 2. května a to složením slibu. V okresním městě se bude o zdárný průběh voleb starat 19 okrskových komisí. Každá z nich musí mít minimálně pět členů. Do 24. května, což je první den evropských voleb, ještě čekala na komise řada úkolů. Jejich předsedové, místopředsedové a zapisovatelé musí kromě jiného absolvovat školení pořádané Českým statistickým úřadem. Důležitým úkolem je rovněž distribuce hlasovacích lístků k občanům v jednotlivých okrscích. Musejí je dostat nejpozději tři dny před zahájením voleb. Lístky budou ovšem k mání i v jednotlivých volebních místnostech. Každá z komisí bude mít k dispozici přenosnou schránku, aby mohla zajistit hlasování i lidem, kteří se například z vážných zdravotních důvodů nemohou do volební místnosti dostavit. K evropským volbám jsme šli naposledy v roce 2014. Tehdy byla volební účast v Sokolově velmi nízká, dosahovala pouhých 12,58 procenta z 19 510 oprávněných voličů.