Vedení města tvrdí, že bylo z čeho vybírat. Devět zájemců tuto práci dostane a ve zkušební době musí potvrdit oprávněnost výběru. Sloužit budou na nepřetržité směny ve dvou městských domech. Začít mají v lednu příštího roku.

Domovníci preventisté mají předcházet narušování veřejného pořádku, napomoci bezpečnosti a čistotě v domě a jeho okolí, zabránit poškozování domu nebo působit a komunikovat s obyvateli věžového domu, kde je v městských bytech zhruba 80 rodin. Budou také nápomocni Sokolovské bytové, městským úředníkům či policii. K dispozici budou mít i přenosný defibrilátor AED pro první pomoc. Nyní je čekají zdravotní prohlídky a školení.

"Vybrali jsme dobře. Smlouva bude prozatím na jeden rok s případným prodloužením. Máme v ní zahrnoutou i zkušební dobu na tři měsíce. Připraveni jsou i případní náhradníci," říká radní Sokolova Iva Kalátová. Jde o pilotní projekt prevence kriminality s názvem Domovník preventista. "Jedná se o projektový záměr Městské policie Sokolov, který je zaměřen na prevenci sociálně patologických jevů, kriminality a ochranu veřejného pořádku ve městě Sokolov," vysvětluje mluvčí sokolovské radnice Michal Švarc.

Projekt je tříletý a většinu nákladů ve výši 15 milionů korun zaplatí městu dotace z operačního programu Zaměstnanost. Podíl města za tři roky bude zhruba 1,4 milionu korun. Domovníci budou působit ve věžovém domě v ulici Slavíčkova, kde žije přes osmdesát rodin. Druhým pak bude dům seniorů v ulici Jiřího z Poděbrad na sídlišti Vítězná. Tam budou zřízené i jakési recepce.

Podle vedení města je projekt Domovník – preventista považován za účinný nástroj sociálního začleňování obyvatel a za velmi důležitou podporu sociálně situační prevence ve městě. Zařazením pozice domovníka preventisty do systému bezpečnosti a veřejného pořádku města získá Sokolov další spolupracující článek v komplexním přístupu k řešení prevence kriminality.

Zejména věžáky, kde je velký pohyb lidí a s tím spojená anonymita, jsou v oblibě i mezi bezdomovci, kteří ve společných prostorech často nocovali. Trestnou činnost většinou nepáchají, ale často po sobě zanechají značný nepořádek. Městská policie se snažila tyto prostory kontrolovat a vysvětlit lidem bez střechy nad hlavou, že mají možnost azylu v Nádražní ulici. Provozuje ho společnost Pomoc v nouzi jako nízkoprahové centrum s noclehárnou. Tam se však musí dodržovat jistá pravidla, a to mnohým bezdomovcům nevoní. Největším problémem je u nich dlouhodobě alkohol. Peníze, které dostanou či vyžebrají, investují hlavně do něj a celý den popíjejí.

„U takto velkých domů mnoho nájemníků otevře každému, kdokoliv zazvoní. Vůbec se nezajímají, komu otevřeli. Jindy zase nejsou vstupní dveře do domu zavřeny. Pár sousedů už tam na bezdomovce narazilo a raději volali městskou policii," říká jedna ze seniorek, která bydlí ve věžáku ve Slavíčkově ulici.