„Službu využívají senioři nad 70 let a nejčastěji jezdili do nemocnice a polikliniky. Senior expres pro město provozuje městská policie, která měla štěstí i při výběru řidiček," řekla místostarostka Sokolova Renata Oulehlová.

Kromě zdravotnických zařízení jsou to dále třeba nákupní centra. „Jedna ze seniorek nebyla nikdy v Kauflandu, její zdravotní stav jí to neumožnil. Až díky této službě se tam podívala. Řidičky ochotně pomohly i další klientce, která neuměla vyřešit problém s mobilním operátorem," řekla Oulehlová. Vedou návštěvy zdravotnických zařízení, a tak do nemocnice poslala městská policie asistenta prevence, který seniory doprovodí, kam potřebují.

Nejvytíženějším dnem byl v uplynulém roce čtvrtek s celkem 906 jízdami, po něm následovalo pondělí s 897 jízdami.

Provoz služby Senior Expres letos pomáhal financovat úřad práce, kdy platil obě řidičky, které byly v jeho evidenci. V prvním roce přišel Senior Expres město zhruba na půl milionu korun. Nejdražší položkou bylo pořízení vozu a následné dovybavení pro snazší nástup a výstup seniorů.

Od příštího roku se ale řidičky stanou zaměstnankyněmi městské policie, která bude jejich mzdy hradit ze svého rozpočtu. Službu mohou využít senioři nad 70 let nebo zdravotně postižení s průkazem ZTP. Když si na odboru sociálních věcí vyřídí průkazku, má každý z nich nárok na 20 jízd měsíčně.