Okruhy v Mühleitenu jsou sjízdné. Strojová údržba Krušnohorské magistrály v úseku Ostružník – Jelení už vzhledem k odtátým úsekům na Rolavě a Jelení neprobíhá. Okruhy v okolí horské Přebuze jsou již bez strojové údržby. Krušnohorská magistrála v úseku Jelení – Boží Dar je sjízdná. Stopy v okolí Božího Daru a Perninku jsou stále kvalitní a zde se stále strojově udržují.