Členové komisí mluví o tom, že volit chodí nejen pravidelní voliči, ale také mladí, což nebylo v předešlých komunálních a parlamentních volbách tak obvyklé. „Hned po otevření volební místnosti byl pořádný frmol,“ řekla Dana Hollá, která usedla v jedné z volebních komisí v Kraslicích. Volební účast tam v pátek činila zhruba 31 procent.

Zájem o volby byl už předem. Lidé totiž hojně žádali o voličské průkazy. Vysoký zájem o vydání voličských průkazů zaznamenaly Kraslice. Zájem o ně projevilo téměř 1,5 procenta voličů. „Máme přesně 5539 voličů a vydali jsme 76 voličských průkazů. Pro srovnání, při komunálních volbách jsme jich vydali maximálně deset. Vyšší zájem byl už i při parlamentních volbách,“ řekla Jitka Odehnalová z kraslické radnice. Vyšší zájem přisuzuje tomu, že o volby mají větší zájem mladí lidé, kteří využívají možnosti volit v zahraničí. Požádat o vydání voličského průkazu mohli lidé při vyhlášení voleb. Vydávat se pak začaly patnáct dní před samotnými volbami.

DOBROVOLNÍ HASIČI z Chodova zachraňují kromě lidských životů i ty zvířecí. Výjezdů přibylo.
Dobráci zachraňovali lidi i zvířata, přibylo nehod

Obdobně tomu bylo i v Sokolově. Bylo vydáno téměř 500 voličských průkazů, což je oproti letům minulým velký nárůst. Navýšení bylo, mimo jiné, způsobené i zvýšeným zájmem členů volebních komisí o voličské průkazy. Na úřad navíc telefonovali rodinní příslušníci lidí, kteří se nemohou voleb zúčastnit. Žádali pro své nejbližší zajištění přenosných volebních uren.

Velký zájem už však nebyl o účast ve volebních komisí. Tam musela města a obce hledat dobrovolníky. A to i přesto, že při prezidentských volbách mají volební komise místo šesti jen pět členů. „Zatímco například při komunálních volbách strany bez problémů delegují své členy, při prezidentských volbách jsme museli oslovit dobrovolníky,“ potvrdila Jitka Odehnalová, která dohlížela nad volbami na Kraslicku. Zapisovatelky a předsedové komisí si přitom letos polepšili o 500 korun, zapisovatelka si tak přišla na 2 tisíc korun, předseda na 2100 korun a člen na 1300 korun. „V druhém kole prezidentských voleb jsou pak částky o 200 korun vyšší,“ dodala Odehnalová.

Nábřeží Petra Bezruče v Sokolově
Lípy musejí ustoupit novému nábřeží