Nesouhlasné stanovisko k plánované výstavbě obalovny živičných směsí ve Staré Chodovské vydal Krajský úřad Karlovarského kraje. Ten měl za úkol zjistit, jaký bude mít připravovaný projekt vliv na životní prostředí v obci a jejím okolí. Už předem se proti stavbě obalovny místní lidé bouřili, a dokonce sepsali petici. Teď mají radost, že kraj zohlednil jejich připomínky a vyjádřil oficiální nesouhlas.

„Jsme samozřejmě velice rádi. Tady je skutečně zřejmé, že obalovna by zde negativní vliv na životní prostředí měla. My nejsme proti podnikání, ale mělo by být takové, aby nás co nejméně zatěžovalo,“ reagoval předseda osadního výboru Stará Chodovská Jan Smolka.

Pozemky pro stavbu obalovny zakoupily do spoluvlastnictví Vodohospodářské stavby a firma Herkul. Jak se nyní investoři zachovají, však není zřejmé.
„Oficiální stanovisko ještě v ruce nemáme. Takže bych se k tomu nerad vyjadřoval. Až ho dostaneme, tak ho ve firmě prostudujeme a pak teprve řekneme, jaký bude další postup,“ odpověděl projektový manažer Vodohospodářských staveb Miroslav Vrábík.

A jaká jsou odůvodnění záporného stanoviska? „Výstavba nové obalovny negativně ovlivní stav životního prostředí v dotčené lokalitě, a to zejména z hlediska navýšení hlukové zátěže. Veřejné projednání a vyjádření Karlovarského kraje ukazují, že záměr nemá dořešené vlivy dopravy související se záměrem vzhledem k obcím podél dopravní trasy a nemá dořešené vlivy na veřejné zdraví,“ píše se mimo jiné v dokumentu. Výsledné stanovisko není rozhodnutím podle správního řádu a nelze se proti němu odvolat.