Ten mohou využívat obce na stavbu obecních bytů. Finance jsou určené jak na stavbu sociálních nájemních bytů určených pro domácnosti, u kterých došlo k takzvanému tržnímu selhání v oblasti bydlení, tak nájemních bytů určených pro středně příjmové domácnosti a pro domácnosti veřejně prospěšných profesí, jako jsou lékaři, učitelé nebo třeba policisté. Pro letošní rok má Státní fond rozvoje bydlení připravenu celkem jednu miliardu korun, z toho na sociální byty 650 milionů korun a na úvěry 350 milionů korun. Informace o způsobu podání žádosti a podmínky výzvy naleznete na webových stránkách fondu.