„Už nemůžeme dál čekat, jestli odněkud přijde pomoc. Chceme být aktivními aktéry všech změn, které jsou šancí pro zlepšování životních podmínek našich občanů. Proto jsme se dohodli s ostatními signatáři memoranda na společném postupu. Součástí dokumentu je mimo jiné vymezení 11 témat, která jsou pro Sokolovsko významná. Každé z těchto témat už nyní řeší pracovní týmy složené z odborníků, kteří dohromady připraví podklady pro Plán spravedlivé územní transformace Sokolovska včetně konkrétních projektů. Plán nám otevře cestu k čerpání evropských dotací na realizaci jednotlivých aktivit,“ doplňuje Petr Kubis, starosta města Sokolova, které je hlavním iniciátorem procesu změn. Zpracovatelem Plánu spravedlivé územní transformace Sokolovska se stala společnost BeePartner, která například připravovala strategické dokumenty pro Moravskoslezský kraj.

„Karlovarský kraj by velmi rád přizpůsobil jednotlivé výzvy a aktivity směřující k obnově nejvíce postiženého území. Proto jsme navrhli ve spolupráci s městem Sokolov, aby se právě tyto obce sdružily v memorandu, kde bude koordinován jednotný postup pro specifikaci projektových záměrů, které budou moci být realizovány, a které nejlépe naplní potřeby území Sokolovska,“ doplnil náměstek hejtmana Karel Jakobec.

Tropické teploty vytáhly lidi na karlovarské koupaliště Rolava.
Za pivo, limo i hranolky si na koupalištích na Karlovarsku lidé připlatí

Pro společnost Sokolovská uhelná a SUAS GROUP je podpis memoranda aktem, kterým zástupci této skupiny potvrzují svou snahu o pozitivní proměnu Sokolova a okolí. „Přirozeně si uvědomujeme, že jsme historicky využívali nerostné bohatství Sokolovska, a to ku prospěchu průmyslu a obyvatelstva celé ČR. Jsme připraveni se i nadále podílet na rozvoji našeho regionu. Dlouhodobě podporujeme sociální sféru, sport dětí a mládeže, kulturu, komunikujeme s městy a obcemi v oblasti o jejich potřebách, připravujeme rozvojové projekty pro bydlení, pro nové pracovní příležitosti. Navíc jsme se vždy snažili navracet krajině po těžbě její přírodní podobu, dokladem toho je například golfový areál v Sokolově či jezero Medard. A teď se chceme zapojit do transformace území a přispět k tomu, aby se tady lidem žilo lépe a aby zde našli nové uplatnění a příležitosti pro osobní rozvoj nejen místní, ale i zájemci z jiných koutů republiky,“ dodává Pavel Tomek, předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné a SUAS GROUP.

Zdroj: Cichocki Roman

Sokolov také uspěl, společně s dalšími šesti žadateli z uhelných regionů v Evropské unii, se svou žádostí o takzvanou technickou pomoc. Ta obnáší návody a doporučení od expertní skupiny ICLEI, která má zkušenosti s realizací obdobných projektů, jež by měly vést k vytvoření lepších podmínek pro příchod nových investorů a vznik pracovních příležitostí s přidanou hodnotou. Díky tomu by se mělo podařit zastavit odliv mladých lidí do jiných regionů, a naopak vytvořit ze Sokolovska a celého Karlovarského kraje atraktivní region, kam by mohli v budoucnu přicházet občané z celé ČR za příjemným bydlením v zeleni, za novými pracovními příležitostmi, nebo si zde užít ve volném čase sportovní a kulturní aktivity, které oblast nabízí.