„Troufnu si říct, že u nás ve městě není obchod s chudobou velmi rozšířen. Neříkám, že tu není, ale je to, podle mého, v řádu jednotek soukromých bytů, kde si jeho majitel s bytem může nakládat podle svého. V případě městských bytů se vehementně snažíme ovlivnit, aby se nestaly terčem těchto obchodníků,“ potvrdil starosta města Alexandr Terek.

Město prodává byty, které má ve svém vlastnictví, ale podle daného předpisu pouze stávajícím nájemníkům, nikdy ne třetí osobě, a to ještě s výhradou vlastnictví, popř. s výhradou zpětné koupě. Pokud jde o nájemníka, který je v horší sociální situaci a byt si nemůže odkoupit, město si byt nechává, spravuje samo a vybírá nájemné v místě obvyklé. Aby se žadatel stal nájemníkem, musí doložit svou serióznost, např. tím, že doloží svou bezdlužnost u Celní správy, od své zdravotní pojišťovny.
Takhle to funguje už dlouhodobě, ale lidé jsou vynalézaví a zkouší najít možnost, jak pravidla obejít. „Jeden z nájemníků byt dál pronajímal i přesto, že v nájemní smlouvě měl uvedeno, že další pronajímání je městem vyloučeno. Byl také zjištěn případ, kdy nájemníkovi prodaný byt byl vzápětí předmětem obchodu s chudobou. Při prodeji se jistíme například výhradou vlastnictví. Ta nám teď umožní, abychom od kupní smlouvy odstoupili. Zaznamenali jsme také falešné důvody pro přidělení bytu, například zdánlivý rozvod manželství,“ potvrdil starosta.

O byty mají zájem překvapivě i lidé z exotických zemí. „Stalo se nám teď, že si o byt žádají cizinci, třeba izraelské národnosti,“ uvedl. V tomto případě, podle jeho slov, mají podezření, že by zájemce mohl byt dál přepronajímat. „Upravili jsme proto podmínky přidělování bytů do nájmů. Vždy jsme chtěli vědět, jestli je daný zájemce solventní, požadovali jsme tedy výpisy o bezdlužnosti, například za neuhrazené pokuty. Kdo nemá na úhradu pokut, těžko bude řádně hradit nájem. Teď jsme to ještě zpřísnili a u cizinců požadujeme povolení k trvalému pobytu a u všech zájemců pak výpis z katastru nemovitostí, že nevlastní žádný jiný objekt určený k bydlení,“ vysvětlil starosta Terek.