Stavba třetí etapy obchvatu Sokolova, která má propojit zbývající úseky západní části, nabrala zpoždění. Ačkoliv již proběhly všechny přípravné práce, doposud se s vypsáním zadávacího řízení na zhotovitele stavby čekalo na Ministerstvo financí. To dalo stavbě v těchto dnech konečně zelenou. Rozpočtové náklady na zmíněnou třetí etapu činí zhruba 222 milionů korun.

„Podle našich informací je předběžné oznámení o zakázce v těchto dnech zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele, tedy Ministerstva financí. Věřím, že se informace dostane i k regionálním firmám, které se mohou zúčastnit zadávacího řízení. Po dokončení třetí etapy obchvatu se propojí zbývající části trasy, z města se odvede především nákladní doprava, což uleví všem obyvatelům Sokolova. Součástí obchvatu je navíc i zpřístupnění oblastí v blízkosti bývalých dolů Medard a Libík," uvedl hejtman Josef Novotný.

Akce je financována z programu Ministerstva financí, který je zaměřen na řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností. Finančně se na ní podílí i Karlovarský kraj. Dokončení obchvatu Sokolova je prioritní stavbou i pro firmy působící na Sokolovsku.

„Přesto vynakládáme nemalé peníze na vykoupení pozemků i od firem. Cena se stanovuje na základě znaleckých posudků. V současnosti budeme vykupovat mimo jiné dva mosty, které leží na trase budoucího obchvatu na pozemcích Sokolovské uhelné. Znalecký posudek stanovil cenu těchto objektů na téměř 3 miliony korun," uzavřel hejtman. Obchvat kolem Sokolova pozdrželo prověřování zakázek Ministerstva financí Andreje Babiše.