To potrvá až do konání ustavujícího zastupitelstva. O vedení obce se tak zatím budou starat dosavadní starostové a místostarostové, své povinnosti bude až do okamžiku zvolení nových radních plnit také rada města.

Po vyhlášení výsledku voleb Státní volební komisí se rozběhne desetidenní lhůta, kdy je možné podávat návrh na neplatnost voleb. Od chvíle, kdy tato lhůta uplyne, má starosta 15 dní na to, aby v obci svolal ustavující zastupitelstvo. Konat se pak může o 7 dní později. O tom, kdo nově usedne ve vedení obcí, se tak pravděpodobně rozhodne začátkem listopadu.