„U kostela vybudujeme nové oplocení včetně podezdívek," nastínil Jirsík s tím, že hřbitov čekají další úpravy a obec tam nechá vybudovat i kašnu, ze které si lidé budou moci nabírat vodu na rostliny u hrobů. Hřbitov má přitom Stříbrná už od roku 1895. Vedle něj se pak tyčí dominantní kostel, jehož základní kámen byl položen na konci roku 1909. Stavba přitom podle dostupných informací trvala pouhý rok.

Kromě opravy hřbitova má radnice v plánu ještě další investice. Patří mezi ně dokončení oprav místních cest a rekonstrukce obecního penzionu, který Stříbrná pronajímá. „Je to jediné místo, kde můžeme pořádat setkání se seniory, schůze a kde pořádáme akce pro děti. Objekt není v dobrém stavu, stejně tak není na úrovni ubytování. To chceme zlepšit," pokračoval. Obyvatelé Stříbrné se pak také dočkají nového sportoviště. Obec chce vybudovat hřiště například s volejbalovými kurty, venkovním ping-pongem a dalšími herními prvky.