Do boje proti domácímu násilí se pouští sokolovská nezisková organizace Pomoc v nouzi. V srpnu odstartovala projekt, jehož hlavním cílem je rozšířit poskytování odborné pomoci týraným osobám a eliminace domácího násilí na ženách a stalkingu – nebezpečného pronásledování.

Součástí je aktivita zaměřená na posilování povědomí o dané problematice, s cílem potlačit tyto závažné činy. Osvětová kampaň zamíří za obyvateli odlehlejších měst a obcí, čímž poslouží jako prevence. V plánu je také vybudování nových kontaktních míst pro oběti domácího násilí v Kraslicích, Žluticích a Jáchymově, která budou fungovat jako odloučená pracoviště Intervenčního centra v Sokolově. S jejich otevřením se počítá už v průběhu září.

Osvětová kampaň Pomoci v nouzi má příznačný název Bojovníci proti násilí na ženách. Projekt je zaměřený na celý Karlovarský kraj a potrvá do dubna roku 2016. „Chystáme přednášky pro školy, besedy pro veřejnost či například vydání populárně-naučné publikace – komiksu. Tato brožura bude určená pro žáky druhého stupně základních škol, studenty SŠ a VOŠ. Publikace vhodnou formou přiblíží školákům danou problematiku," nastínil za Pomoc v nouzi Milan Hloušek.

Z veřejně dostupných výzkumů je patrno, že se s některou z forem domácího násilí setkalo 10 až 15 procent osob starších patnácti let, což je v Karlovarském kraji přibližně 40 tisíc osob. „Z hlediska výskytu je domácí násilí nejrozšířenější trestný čin, bez ohledu na počet odhalených případů. Ne vše se totiž na veřejnost vůbec dostane. Týrání se děje za zavřenými dveřmi a osoba ohrožená domácím násilím navíc své utrpění často ze strachu tají," vysvětluje vedoucí Intervenčního centra Eva Chalupníková Doležalová. Odborníci také připomínají, že nedobrovolnými svědky domácího násilí se často stávají i děti. Ty jsou ohrožené fyzicky přímo při samotném útoku, kdy mohou být zraněné či použité jako štít. Závažný je však také dlouhodobý negativní dopad na jejich přirozený psychický vývoj.

Psychické a fyzické násilí se nevyhýbá ani seniorům. Pro starého člověka je totiž velice těžké jít někam oznámit, že ho týrá jeho vlastní syn, dcera nebo vnuk. Senioři mají často velmi omezené možnosti vyhledat pomoc, bojí se otevřeně promluvit o tom, co se jim děje, často jsou násilnickými osobami přímo ti členové rodiny, na jejichž péči jsou závislí. Sociální pracovníci se setkávají také s případy, kdy zletilé děti terorizují své rodiče. „Tyto oběti se na odbornou pomoc většinou obracejí, až když do situace zasáhne policie a násilníka vykáže z domácnosti. Dříve se obvykle rodiče zdráhají o svých problémech promluvit," sdělila Doležalová.

V současné době funguje v Karlovarském kraji Intervenční centrum v Sokolově a odloučená pracoviště v Karlových Varech a Chebu, která provozuje nezisková organizace Pomoc v nouzi.

Pro mnohé obyvatele odlehlejších regionů (Kraslicko, Žluticko a okolí Jáchymova) je však doprava do okresních měst velice obtížná. Zejména pokud se jedná o ženy ohrožené domácím násilím. Ty bývají často pod dohledem násilníka, který jim neumožňuje, aby se mohly svévolně dopravit například do Karlových Varů, Sokolova nebo Chebu.