Řeč je o klientech, kteří navštívili Poradnu pro oběti trestných činů. Ta vznikla před dvěma lety v rámci projektu „Proč zrovna já? II“ a jejím zřizovatelem je probační a mediační služba.

„Někteří lidé vyhledali naši poradnu sami, další pak přišli na doporučení policie nebo probační a mediační služby. Většinou se jedná přímo o oběti násilné či majetkové trestné činnosti. Někdy bývají klienty i pozůstalí po oběti trestné činnosti, kteří se prostřednictvím poradny mohou domáhat peněžité pomoci od státu,“ říká Eva Chalupníková Doležalová ze sokolovské Poradny pro oběti trestných činů.

„Klienti se ptají, jak to bude v jejich případě vypadat u soudu, jestli se v soudní síni musí potkat s pachatelem nebo jakým způsobem se mohou domoci finančního odškodnění. Na všechny tyto otázky se snažíme odpovědět. Kromě toho umíme poskytnout psychosociální podporu a zajistit bezplatné služby zmocněnce, což je advokát, který je může v trestním řízení zastupovat,“ doplnila.

Do poradny přicházejí také oběti domácího násilí včetně pokusu o znásilnění. To je pro klienta velmi stresující událost. „A právě v tomto může být pracovník poradny někým, kdo poskytne podporu a stane se pro oběť trestné činnosti jakýmsi průvodcem,“ poznamenala Chalupníková Doležalová.

Spolupracují zde s Intervenčním centrem v Karlovarském kraji pro osoby ohrožené domácím násilím, které provozuje nezisková organizace Pomoc v nouzi, dále se střediskem Probační a mediační služby Sokolov, policií a státním zastupitelstvím.

V našem kraji působí poradny také v Karlových Varech a Chebu. Sokolovská poradna je zde ve středu od 9 do 12 a ve čtvrtek od 15 do 18 hodin. Kancelář se nachází v ulici Jednoty 654, v objektu úřadu práce, ve 2. patře, číslo dveří 319. Poradnu lze také kontaktovat telefonicky na čísle: 725 807 492 či na e-mailové adrese: chalupnikova.pms@gmail.com.