„Hospicové postřižiny jsou benefiční akcí na podporu Hospice Sv. Jiří, která vyvrcholí 4. května, pokud se do té doby povede shromáždit částku ve výši 100 tisíc korun. A co se 4. května stane? Pět odvážných žen bude ostříháno na ježka a jednomu muži budou oholeny vlasy a vousy. Do Hospicových postřižin se zapojuje předseda správní rady hospice a farář Petr Hruška, ředitelka hospice Alena Votavová, účastnice běhů na podporu hospice Zuzana Širochmanová a dobrovolnice hospice Andrea Kafková, Jana Třísková a Ira Škola,“ uvedla Veronika Navrátilová z Hospicu Sv. Jiří.

Hospicové postřižiny se uskuteční už podruhé, ty první se konaly v roce 2015. A už tehdy se osobně účastnila i ředitelka hospice Alena Votavová. „Když jsme hospic zakládali, myslela jsem si, že nejtěžší bude samotný proces založení a potom už služby poběží. Neuměla jsem si představit, jak obtížné bude udržet v chodu dnes už dva mobilní hospice. I přes všechny nesnáze cítím obrovský vděk, že hospic funguje,“ uvedla.

„Na začátku jsem věděla, že úsilí založení má smysl, i když by hospic pomohl ´jen´ jednomu nevyléčitelně nemocnému, ale že půjdou čísla pomoci do stovek, takové ambice jsem neměla. Svými vlasy bych chtěla vyjádřit obdiv všem pečujícím, kteří se rozhodnou pečovat v domácím prostředí, věřím, že každý den prožitý doma má svůj význam pro všechny zúčastněné. Dále se skláním před pracovníky a dobrovolníky, kteří poskytují služby umírajícím a zabezpečují provoz hospice. A za třetí děkuji svému dědovi, že mě jeho nemoc a umírání nasměrovaly k pomoci stejně nemocným lidem jako on,“ vysvětlila ředitelka.

Hospicové postřižiny podporuje také improvizátorka a zpěvačka Ester Kočičková. „Maminka, moje dvě sestry i já jsme se dlouho pyšnily krásnými dlouhými vlasy. Mě ovšem v šestnácti napadlo, že bych spíš chtěla mít ten vysoce módní krátký účes s ježkem nahoře a jakýmisi pejzy po stranách, a ty husté, vlnité žíně jsem si nechala ostříhat! Matka mi nařezala, sestry se mi vysmály a otec se mnou měsíc nemluvil. No, a já se zhruba od maturity trápím, zkouším možné i nemožné recepty, zobu pilulky, balím hlavu do zábalů, cvičím jógu a vroucně si přeju, aby mi vlasy zase pořádně narostly… Jinými slovy – klobouk dolů před všemi účastníky Hospicových postřižin,“ řekla na adresu této benefiční akce. „Sestry zemřely krátkovlasé a tatínek skoro plešatý, všichni na rakovinu. Maminka rakovinu, zaplať bůh, přežila. Nejspíš i proto, aby se aspoň o sestry mohla do jejich posledního dne sama starat. Do žádného zařízení je prý dávat nebude, cizí lidi k nim zvát nebude… Ale výčitky si dělá dodnes, protože ne vždy si věděla rady; a možná tehdy stačilo jen o radu zavolat… I ty dlouhé vlasy má dodnes. Jsou situace, týdny i celé roky, kdy na sestřih zkrátka nemyslíte. Klobouky, čepice a paruky dolů před všemi, kteří se chtějí starat s námi!“

A proč se dobrovolníci rozhodli zapojit?

„Do Hospicových postřižin se zapojuji podruhé a jsem šťastná, že mohu přispět na činnost této služby. Jestli mi je líto mých vlasů? Kdyby si nevyléčitelně nemocný mohl vybrat jedno ze dvou přání: 1) Zemřít předčasně s krásnými, hustými vlasy. 2) Žít ještě několik let se svými nejdražšími, ale s holou hlavou – co by si vybral?“ ptá se Ira Škola.

Vzdát úctu všem, kteří procházejí bojem s rakovinovým onemocněním, ale také vyjádřit obdiv a sklonit hlubokou poklonu všem sestřičkám, lékařům, duchovním, sociálním pracovníkům, zkrátka všem, kteří pro hospic pracují a dělají to celým svým srdcem, to je cíl Jany Třískové. „V neposlední řadě také proto, abych poukázala na to, jak špatné je v naší republice financování mobilní hospicové péče a jak je tato služba důležitá a potřebná. No a nakonec proto, že vítám každý byť sebešílenější nápad, jak podpořit Hospic Sv. Jiří,“ řekla.

Podruhé se účastní i Andrea Kafková.

„Jsem neskutečně poctěná, že mě paní Votavová znovu oslovila. Nakonec, dlouhé vlasy mám již dlouho – chce to změnu – a kdy když né teď? Zvlášť když to přinese jen dobré věci. Mně nový účes, Hospicu Sv. Jiří potřebné peníze na provoz a lidem, co nemají takové štěstí jako já, nové vlasy. Co může být lepšího a jednoduššího? Jen asi poslat nějakou kačku na tuto bomba akci. Děkuji za příležitost a všem úžasným lidem kolem mě za příspěvek.“

Jediným mužem mezi dobrovolníky, kteří se nechají ostříhat, je farář a předseda správní rady hospice Petr Hruška. Proč se připojil on? „Protože jsem v tom nechtěl děvčata nechat samotná,“ smál se.

Za pět let fungování pomohl chebský Hospic Sv. Jiří 320 umírajícím na Chebsku a 109 nevyléčitelně nemocným na Tachovsku. 

Co je cílem akce?

  • Vyjádřit sounáležitost se ženami a muži, kteří o své vlasy přišli kvůli onkologické léčbě nebo kvůli jiné léčbě.

  • Vyjádřit obdiv pečujícím osobám, které pečují o svého blízkého v domácím prostředí.

  • Vyjádřit svou poklonu pracovníkům a dobrovolníkům Hospice Sv. Jiří, kteří se starají o umírající a zabezpečují provoz služeb.

  • Šířit osvětu o mobilní specializované paliativní péči.

  • Získat finanční prostředky na provoz hospice.

  • Darovat ostříhané vlasy Nadačnímu fondu Dlouhovláska na výrobu paruk a vlasových náhrad