Jako jediná stavba v Karlovarském kraji byl zařazený do seznamu 100 nejvýznamnějších staveb od roku 1918 v České a Slovenské republice, které v anketě České a slovenské stavby století o tento titul usilují. Hlasovat mohou lidé až do 15. září.

„V období 100 let bylo postaveno mnoho významných a pro další vývoj společnosti důležitých staveb, ze kterých bylo odbornou komisí, složenou ze zástupců českých a slovenských asociací a svazů dlouhodobě spjatých s rozvojem stavebnictví, vybráno celkem 100 českých a slovenských staveb. Za českou stranu bylo nominováno 66 staveb, za slovenskou 34,“ uvedla Soňa Rafajová, mediální manažer České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), která je jedním z organizátorů projektu.

Do projektu byla zařazena stavební a architektonická díla s ohledem na jejich význam a přínos od roku 1918 do současnosti a obloukový most se tu ocitl ve společnosti takových staveb, jako je například Pražský hrad, Veletržní palác v Praze, rekonstrukce Bratislavského hradu či řetězový most ve Stádlci u Tábora.

Obloukové mosty jsou krásné, ale kvůli komplikované skruži se koncem osmdesátých let u nás téměř přestaly stavět. Výjimkou jsou dva mosty. Prvním byl most přes Vltavu ve Zbraslavi a druhým právě ten přes Ohři na tehdejší silnici I/6.

MS v motokrosu Loket 2018.
Mistrovství světa v motokrosu si policisté pohlídali a hlásí klid

Hlasovat v anketě je možné na webové stránce www.stavbystoleti.cz, kde je chronologicky řazený seznam českých a slovenských nominovaných staveb. „Každý hlasující má k dispozici maximálně 10 hlasů, každá stavba může dostat 1 až 10 hlasů. V rámci doprovodného programu Stavebního veletrhu FOR ARCH bude vyhlášeno pět staveb českých a pět slovenských s nejvyššími počty hlasů,“ vysvětlila Soňa Rafajová. Hlasování v anketě bude ukončeno 15. září. Současně bude vydána reprezentativní publikace o stavbách.

Projekt je zařazený do Evropského roku kulturního dědictví 2018. Jeho vypisovateli jsou kromě ČKAIT Český svaz stavebních inženýrů, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenský zväz stavebných inžinierov a SIA – Rada pro výstavbu ČR. Cílem projektu je propagace úspěchů českého a slovenského stavitelství v průběhu uplynulých 100 let.

Obloukový most na D6 přes Ohři
realizace stavby:
1970 – 1975
délka: 296,3 m
šířka: 13 m
Vetknutý oblouk má rozpětí 126 m a vozovka je 55 m nad údolím. V současnosti je to třetí největší oblouk v České republice. Most má 10 polí, z toho je 5 nad obloukem.
Původní dvoupruhová silnice byla rozšířena na čtyři pruhy, rozšířen byl tak i most. Oproti navazující dálnici je ale most zúžen z 24,5 na 17,45 m. Přestavba proběhla v letech 2010 – 2011.

Díky současným i historickým fotografiím lidé v brožuře uvidí, jak se Chodov měnil ve 20. století. Il.
Jak se město změnilo, ukážou i chodovští Němci