„Letos bude provedena výstavba šikmých parkovacích ploch ve Školní ulici, navazovat bude nový asfaltový kryt. Současně bude otevřena stavba plochy před objektem č.p.664,“ informuje městský úřad. „Na jaře a v létě navážeme zbylými dvěma plochami, s parkovišti, provedeme sadové úpravy a osazení nového mobiliáře.“ Průjezd ulicí je možný pouze pro vozidla IZS a zásobování školní jídelny. Svoz odpadů bude zajištěn zatím ze stávajících míst. Při průchodu staveništěm dbejte zvýšené opatrnosti.