„Záchody jsou s obsluhou, která provádí úklid, doplňuje co je třeba a prostor také hlídá. Proto jsou nová WC stále nezničená. Chceme ukázat SŽDC vstřícný přístup a na jejich provoz přispívat,“ říká za Sokolov radní Erik Klimeš.

Chtějí tak udržet alespoň současnou provozní dobu. Ta je s přestávkami od 6 do 19.30 hodin. Ani nádražní hala s čekárnou ale není otevřená nonstop.

Po zavření mají cestující smůlu. Na autobusovém terminálu za 110 milionů korun totiž záchody nejsou. „Běžte se podívat do zeleně na terminálu, kde jsou odstavené autobusy. Tam musejí večer lidé vykonávat potřebu, protože záchody nemají,“ říká jeden z řidičů autobusů.

Budova nádraží bývala otevřená až do půlnoci, ale vzhledem k opakujícím se a stupňujícím se potížím s nepřizpůsobivými občany, kteří navíc neměli v úmyslu vlaky cestovat, byl provozovatel budovy nucen přistoupit ke změně.