V chodovské Staroměstské ulici se představily sociální služby, které využívají nebo mohou využívat obyvatelé Chodova. Den pro sociální služby se tu konal už popatnácté a přilákal pozornost desítek dospělých návštěvníků, ale také školní mládeže. Děti si například vyzkoušely znakovou řeč a velký zájem měly o možnost zkusit si jízdu na invalidním vozíčku. „Jo, docela to není těžké. Ale jezdit bych na tom nechtěl, radši chodit,“ konstatoval jeden z testujících kluků. V rámci akce nechyběl doprovodný program, o který se postarali klienti Mateřídoušky a žáci zušky. A rovněž tu svůj stánek měla Karlovarská krajská nemocnice i DiaKar.