Houbařský úlovek.
Víme, kde rostou, dominuje hřib kovář. Brzký růst hub je ovlivněn počasím