Kniha je ucelenou encyklopedií pomníků 1. světové války a zajateckých táborů v našem kraji a pracoval na ní autorský kolektiv Romana Beranová, Vladimír Bružeňák, Tomáš Kárník, Josef Macke a Jaroslav Vyčichlo. „Knížku jsme se rozhodli udělat jako vlastivědnou encyklopedii. Je rozdělena na tři okresy a každý okres má ještě podoblast. Ke každému pomníku je kratičký úvod o obci a popis toho pomníku, jak vypadal původně a jak vypadá nyní, pokud ještě existuje, jestli se rekonstruoval, případně kde stál, jaké byly nápisy. A to vše doprovodí bohatá fotodokumentace. Snažili jsme se pomník dokumentovat dobovou, historickou fotkou, pokud se podařilo ji sehnat, i tou současnou v případě, že stále ještě stojí. Kromě pomníků kniha mapuje i zajatecké tábory na území dnešního Karlovarského kraje,“ popsal společné dílo Vladimír Bružeňák. Ten zavítal ve čtvrtek v podvečer do loketské knihovny s přednáškou o stopách 1. světové války v našem kraji a samozřejmě novou publikaci nemohl nechat doma. Představil ji návštěvníkům a ti měli možnost si ji i zakoupit. Jen se po ní zaprášilo.„Publikaci vydalo muzeum s finančním přispěním Karlovarského kraje. K dostání je v pokladnách muzea, zašleme ji i případně poštou,“ doplnil ředitel Muzea Sokolov Michael Rund.

Nemocnice dostane moderní operační sály za 180 milionů
Nemocnice dostane moderní operační sály za 180 milionů