O zábavu se starala cimbálovka, revival, kapely v amfiteátru. Děti si užily atrakce. Všude vládla skvělá nálada a při vínečku se dobře diskutovalo. Kdyby se slunce tak nemračilo, víkendu na hradě, ve městě ani v divadle pod hradem by nechybělo nic.