Setkání místních obyvatel navázalo na předchozí schůzku a zaměřilo se na aktuální problémy, které trápí obyvatele v této oblasti. Hlavním tématem jednání bylo fungování místního azylového domu, kterému se obyvatelé opakovaně věnovali se svými obavami. Klienti azylového domu způsobují místním obyvatelům problémy, a proto byli na setkání přítomni i zástupci vedení tohoto zařízení. Diskuse se zaměřila na hledání možných řešení a zlepšení komunikace mezi azylovým domem a obyvateli Šenvertu. Město Sokolov se zavázalo k dalším jednáním s cílem nalézt uspokojivé řešení pro všechny strany.

Další část jednání se věnovala stížnostem na údržbu veřejných prostor, které spadají pod společností SUAS a Správy železnic. Obyvatelé Šenvertu vyjádřili obavy z kontaminace svých domů kvůli těžbě uhlí. Město reagovalo plánem na častější zavlažování ulic a slíbilo jednat s vedením Sokolovské uhelné o dalších možných opatřeních.

Diskuze také zahrnovala parkovací problémy a změny v dopravní situaci v některých částech města. Obyvatelé upozornili na nedostatek přechodů pro chodce a další dopravní obtíže.

"Město se zavázalo pokračovat v jednání s Dopravním inspektorátem a hledat společně vhodná řešení těchto problémů," doplnil mluvčí Sokolova Michal Švarc.