Množství kontrastů novodobého a dřívějšího školství. Učitel jako komická, zlá a blbá figurka ve filmech či školáci obklopení elektronikou a nevnímající okolní svět. To zaznělo z úst pětice učitelek na schůzce s vedením Sokolova, které se rozhodlo ocenit své zaměstnance za jejich práci. Ke Dni učitelů kantoři převzali plakety J. A. Komenského.

„Neberu to jako nějakou formalitu, ocenění si velmi vážím, potěšilo mě," říká jedna z učitelek. Po úvodních formalitách se rozproudila debata a učitelky zodpovídaly zvídavé otázky. Hned na tu první, zda jsou žáci stále takzvaně horší materiál, jak se traduje, měly ihned odpověď. „Žáci jsou v dnešní době sice v zajetí moderní techniky, ale v podstatě stále stejní. Kdo je horší, jsou jejich rodiče. I dříve jsem se domluvila spíše se zlobivými dětmi než jejich rodiči," konstatuje jedna z oceněných. Změnit se to dá prý těžko. Základ je v rodině. Mnoho rodičů si prý myslí, že mají doma génia, a pokud tomu tak není, dávají to za vinu kantorům.

Dalším problémem, který učitele trápí, je jakási selekce školáků. Existují třídy s rozšířenou výukou, ty nejlepší na druhém stupni si stahuje gymnázium. Ve třídě pak zůstává ten zbytek. „I na prvním stupni mám v první třídě 26 žáků, v páté třeba jen 18. Odejdou do fotbalových či hokejových tříd," poznamenala učitelka.

Nedostatek žáků celkově je nenutí ani se doučit předměty na přijímací zkoušky na střední školy. Kantoři jsou připravení jim pomoci, ale nikdo nepřijde. Důvod je prostý. Střední školy bojují o každého žáka a berou i ty s horším prospěchem. Když školák neuspěje napoprvé, hlásí se tak dlouho, až uspěje.

Nedostatek žáků pocítili kantoři nedávno na vlastní kůži. Došlo ke sloučení tří škol a učitelé se bojí, že trend bude pokračovat, a přijdou tak o práci. Místostarosta Sokolova pro oblast školství Ladislav Sedláček je ujistil, že prozatím nic takového nehrozí, i když čísla ubývajících žáků jsou prý neúprosná.
„Do prvních tříd se přihlásilo zase méně dětí. Nebýt těch dojíždějících z okolních obcí, můžeme zavřít další ze škol," nastínila statistiky vedoucí odboru školství Světlana Sojková.

Pro plaketu si při včerejším Dni učitelů přišly Jitka Marešová, Hana Plachá, Anna Veverková, Věra Wagnerová a Jarmila Winterová. A proč nebyl mezi oceněnými žádný muž? „Loni byl, ale je jich málo. Na každé z našich škol jich učí méně než deset procent,"dodala Sojková.

Na závěr přidaly kantorky pár úsměvných postřehů o moderní technické době a učitelské prestiži jako takové.
„Školáci chodí se sluchátky do školy i ze školy a nevnímají okolní svět. Slyší jen zvuky, ne obsah. Na školu v přírodě odmítají jet bez tabletu. A prestiž? Ve filmech jsou učitelé komické, zlé a blbé figurky," dodala jedna z kantorek.