Lidé je využívali a proto k deseti sokolovským stanovištím letos přibylo další, celkem jich bude 13. Svoz biologicky rozložitelného odpadu byl zahájen ve čtvrtek 1.dubna a bude probíhat v pravidelném týdenním cyklu, a to každý pátek. A to i ve dnech státního svátku.

"Kontejnery na biologicky rozložitelný odpad mají obsah 1100 litrů a na třinácti stanovištích jich bude celkem 15. Jsou určeny na odhození bioodpadu ze zahrad a domácností pro obyvatele města Sokolov. Prosíme občany, aby do kontejnerů nevhazovali bioodpad včetně obalů. Je tím odpad znehodnocen a není možno jej odevzdat na kompostárně.. Zajišťovat ho budou technické služby," potvrdil mluvčí radnice Vladimír Melizín.

Lidé by se tak měli vyvarovat stejných chyb jako zpočátku, kdy byly kontejnery novinkou. Házeli tam totiž s bioodpadem také igelitové pytle, čímž se znehodnotí celý obsah kontejneru. Lidé toto upozornění buď ignorovali, nebo ho přehlédli. Do kontejnerů patří odpady z domácností, jako zbytky, slupky ovoce i zeleniny, zeleninová nať, jádřince, pecky z ovoce, vaječné skořápky a skořápky ořechů, čajové sáčky, kávová sedlina. Ze zahrady pak tráva, listí, větvičky, drny, hlína, piliny, hobliny, kůra, plevel, dřevní štěpka, spadané ovoce, seno, sláma, košťály i celé rostliny. To vše volně vhozené, aniž by to bylo v plastových pytlích. Bioodpad se do kontejnerů prostě volně vsype. Pro mnohé lidi to byla novinka, ale na druhou stranu mají jasné pokyny napsané na kontejneru.

A co by se určitě nemělo v kontejnerech na bioodpad objevit? Produkty živočišného původu. Je také nutné dát pozor, aby bioodpad nebyl nebezpečnou látkou nebo s ní nepřišel do kontaktu. To znamená, že do hnědých popelnic nepatří kosti, maso a kůže, mrtvá těla zvířat a jejich exkrementy, plasty, sklo, suť a kameny, chemické látky a jejich obaly, pytlíky z vysavače, cigarety, textil, jednorázové pleny, omáčky, pomazánky, vařené těstoviny, jedlé oleje.

Počty kontejnerů a jejich stanoviště:

2 x Stará Ovčárna – stanoviště u hřiště, u bývalé hospody

· 1 x Halasova ulice – u garáží

· 2 x Šlikova ulice – na začátku a konci ulice

· 1 x Dělnická ulice – „u Mezdosu“

· 2 x Školní – na točně

· 1 x Dvořákova ulice – na konci

· 1 x Slovenská ulice – „u Pajtaše“

· 1 x Mičurinova ulice – „u Štětky“

· 1 x Jarošova ulice – u stanoviště separovaných odpadů

· 1 x Třebízského ulice – za MŠ Pionýrů

· 1 x Atletická ulice – naproti barevné škole

· 1 x Slezská ulice - u stanoviště separovaných odpadů