Kdo jsme? Centrálka! Kolik slavíme let? Sto dvacet! Koho máme rádi? Centrálku! Toto mohutné skandování všech žáků 2. ZŠ v Rokycanově ulici Sokolov předcházelo včerejšímu slavnostnímu aktu, při kterém nechyběla ani státní hymna. Škola slaví 120 let od svého založení. Při této příležitosti se vedení rozhodlo uložit do střechy budovy, kde jsou hodiny, vzkaz budoucím generacím. Otevřít se má nejdříve za 50 let.

„V pouzdru jsou plakáty k našemu výročí, DVD ze školní akademie, fotografie učitelského sboru z posledních let, žákovská knížka, můj vzkaz budoucím generacím, jídelníček, sešit matematiky osmáka, dopis páťáků, středeční noviny, korunová mince či tričko absolventa naší školy," nastínil něco z obsahu pouzdra ředitel školy Jan Kadlec.
Poté došlo k zapečetění kovového pouzdra a napochodovala šestice žáků se státní vlajkou. Před slavnostním aktem zahrála státní hymna a poté se již jeden ze zaměstnanců školy spolu s hasičem vydal na vysokozdvižném žebříku ke střeše školy.

Po uložení odkazu se vypravilo na 600 žáků školy na balónkový průvod městem. Zakončený byl na náměstí Budovatelů, kde děti vypustily balónky. „Akce se nám líbila a při balónkovém průvodu byla sranda," shodli se šesťáci Bára s Patrikou.