Města a obce na Sokolovsku se potýkají se sněhovou nadílkou. Každý den vyráží technika do ulic, aby čistila cesty či posypala chodníky. Nejinak tomu je i v Habartově. Své o tom řekl starosta města Ivo Zemek.

Jak se vám daří bojovat s přívaly sněhu? A co ukázněnost řidičů?
Je pravda, že kvůli řidičům, kteří parkují, kde nemají, máme v některých lokalitách se sněhem problémy. To pak nezbývá nic jiného, než úklid ulic dodělávat ručně.

A jak město vychází vstříc lidem s hendikepem, pro které je sníh často nepřekonatelnou bariérou?
My víme, kde tito lidé bydlí, a jim můžeme pomoci. U nás ve městě žijí celkem čtyři vozíčkáři – z toho tři bydlí ve stejné lokalitě. Technické služby se tak snaží v této části udržovat chodníky v takovém stavu, aby si mohli zajet k lékaři, na nákup do obchodu a dostali se i na náměstí, protože bydlí v horní části města. Čtvrtý vozíčkář pak bydlí v ulici Gagarinově a i tam úklid funguje bez problémů.

Odpady

Další věcí, které se musí město každý den věnovat, je třídění a svážení odpadu.

Jak v Habartově funguje recyklace odpadu? Jsou lidé ochotni ho třídit?
Situace se u nás v loňském roce rapidně zlepšila. Je to z toho důvodu, že jsme v dubnu ve městě rozmístili 38 nádob na tříděný odpad. Pořídili jsme je po dvanácti kusech pro sklo, papír a plast. Navíc máme dva kontejnery na sběr nápojových kartonů. V porovnání období, kdy jsme rozmístili nové nádoby, s předchozím rokem 2007 došlo zhruba ke stoprocentnímu nárůstu.

A co další odpad?
Dvůr nebezpečného odpadu máme v areálu technických služeb. Zde jsou i velkoobjemové kontejnery, kam mohou občané zdarma odkládat nepotřebný odpad. Neplatí to však pro podnikatele či obyvatele odjinud.
Obyčejný komunální odpad svážejí technické služby na Tisovou, jelikož jsme naši skládku museli v roce 2007 uzavřít. Z toho důvodu jsme také pořídili nové vozidlo za 1,75 milionu korun, které přepravu zajišťuje.

Jakou máte zkušenost s černými skládkami, objevují se u vás?
S těmi je obecně problém. Zvlášť si myslím, že v těch městech a obcích, které mají v katastru bývalé dolové území. Také u nás se několik černých skládek objevilo, a to v prostoru Bodenských jezer a Lítovské výsypky. Po dohodě se Sokolovskou uhelnou jsme přijali technická opatření – závory nebo panely přes cestu. Od té doby, co je tento prostor uzavřen, se situace výrazně zlepšila. K tomu jistě přispělo i navýšení počtu kontrol, aby do těchto míst nikdo nenajížděl.